Nhà xưởng sửa chữa bảo trì ô tô Thaco Trí Lực

Nhà xưởng sửa chữa bảo trì ô tô Thaco Trí Lực

Địa chỉ:

TP.Móng Cái, Quảng Ninh

Vật liệu xây dựng:

Sơn sàn SP

Thời gian:

15/06/2019