CẦU ĐI BỘ KHU ĐÔ THỊ VÂN ĐỒN

CẦU ĐI BỘ KHU ĐÔ THỊ VÂN ĐỒN

Địa chỉ:

Khu đô thị mới Vân Đồn - Quảng Ninh

Vật liệu xây dựng:

Sơn kết cấu

Thời gian:

23/10/2018