NHÀ SX LINH KIỆN TENMA

NHÀ SX LINH KIỆN TENMA

Địa chỉ:

Nội Bài, Hà Nội

Vật liệu xây dựng:

Sơn kết cấu

Thời gian:

30/10/2017